HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve alapján a magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, élettársi kapcsolat bejegyzése, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést a külképviseleteken is lehet kezdeményezni.

A kérelem benyújtására ügyfélfogadási időben, előzetes időpontfoglalást követően kerülhet sor. Időpontot telefonon vagy a consulate.lju@mfa.gov.hu e-mail címen foglalhatnak. E-mailes bejelentkezésüket követően kollégáink válasz e-mailben elküldik a kitöltendő nyomtatványokat is, amelyek innen is letölthetők.  

 

A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • Születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • a gyermek eredeti szlovén vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges,
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – ld. B.) pont),
 • mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata, amennyiben rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • a gyermek és a szülők lakcímigazolása,
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • Születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • a gyermek eredeti szlovén vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonata,
 • szlovén apai nyilatkozat (amennyiben készült) kizárólag OFFI fordítással, vagy a konzulátuson tett magyar apai nyilatkozat,
 • mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata, amennyiben rendelkezésre áll rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • a gyermek és a szülők lakcímigazolása,
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a jelen lévő szülő hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti okirattal igazolni tudja a kizárólagos szülői felügyeleti jogát,
 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,
 • kizárólag házasságban született gyermek anyakönyvezése esetén: másik szülő közjegyző vagy tiszteletbeli konzul előtt aláírt, vagy két tanú által hitelesített teljeskörű meghatalmazást adott a gyermek anyakönyvezési eljárásához, útlevél kérelméhez és a lakcímkártya igényléséhez a jelen lévő szülő részére.

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyermek lakcíme csak valamelyik szülő állandó lakcíme lehet (ha mindkét magyar állampolgár szülő még magyarországi lakcímmel rendelkezik, azaz nem jelentette be Magyarországon külföldi letelepedését, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül a nyilvántartásba).

További információ

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése esetén szükséges:

 • Házasság hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti szlovén vagy nemzetközi házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a házasságkötés nem szlovén nyelvterületen történt, akkor hivatalos fordító (OFFI) által készített magyar nyelvű fordítás, bizonyos esetekben további hitelesítések is szükségesek lehetnek – erről a Konzulátus munkatársai adnak bővebb felvilágosítást),
 • A házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata, amennyiben rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (hivatalos magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • honosítási okirat (amennyiben bármelyik fél honosított magyar állampolgár),
 • szlovén lakcímigazolás,
 • amennyiben a házastárs külföldi állampolgár, részéről 6 hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás (hajadon/nőtlen/elvált) - ezt az igazolást magyar, illetve szlovén nyelven tudjuk elfogadni.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének.

 

C.) Válás hazai anyakönyvezése esetén szükséges:

 • Adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról,
 • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat,
 • a házasság felbontásáról szóló, hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős szlovén bírósági határozat (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
 • a kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata,
 • a kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • szlovén lakcímigazolás.

 

D.) Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése

 • 2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.
 • A kérelemhez szükséges mellékletek: lásd: házasság hazai anyakönyvezése.
 • Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van lehetőség.

További információ.

 

E.) Haláleset hazai anyakönyvezése esetén szükséges:

 • Haláleset hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti szlovén halotti anyakönyvi kivonat,
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány), valamint magyar lakcímkártya.

 

ANYAKÖNYVI OKIRAT KIÁLLÍTÁS

2018. január 1-jét követően a Külképviseleteken is lehetőség van anyakönyvi kivonat kiállítására, amely 2017. március 16. napja óta tárgyi illetékmentes. Az alábbi anyakönyvi kivonatok kiállítására van lehetőség:

- Születés

- Házasság

- Haláleset

- Bejegyzett élettársi kapcsolat

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem benyújtására ügyfélfogadási időben, előzetes időpontfoglalást követően kerülhet sor. Időpontot telefonon vagy a consulate.lju@mfa.gov.hu e-mail címen foglalhatnak. Amennyiben az anyakönyvi esemény már szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK) akkor a kivonat azonnal kiállítható, amennyiben nem úgy annak EAK felvételét a Nagykövetség kezdeményezi az Ön születési, illetve házasságkötési helye szerinti anyakönyvi hivatalban, amely viszont meghosszabbítja az eljárás idejét. A kivonatot csak az EAK-ban szereplő eseményekről lehet kiállítani.