A konzulátus érdekvédelmi feladatait a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 17/2001. (XI.15.) KüM rendeletben foglaltak alapján látja el. A külföldre utazó, illetve külföldön tartózkodó magyar állampolgárok saját magukért, illetve a gondozásukban, felügyeletük alatt álló személyekért maguk felelősek. A konzuli védelem feltételezi a felelős állampolgári magatartást, és szükség esetén az együttműködést a konzulátusal.

Bajbajutott magyar állampolgárok a Konzulátust munkaidőben a Nagykövetség hivatali elérhetőségein (+386 1 583 04 10 vagy +386 1 5830400, illetve a consulate.lju@mfa.gov.hu) vagy sürgős esetben munkaidőn kívül az ezen az oldalon felsorolt számokon érhetik el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nagykövetség nem tud az állampolgárok részére szállást, étkezést vagy szociális ellátást biztosítani, elsősorban abban tudunk közreműködni, hogy a bajbajutott állampolgár helyzetét saját maga vagy hozzátartozója segítségével oldja meg. Amennyiben egy magyar állampolgár anyagi segítségre szorul, családja, rokonai, ismerősei a Western Union pénzküldő szolgáltatás segítségével tudnak azonnal (egy-két órán belül) pénzt küldeni a számára.

 

Közlekedési és egyéb bírságok

Szabálysértés elkövetése esetén a kiszabott bírság befizethető a helyszínen készpénzben, vagy a rendőrségen. Helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságoló szerv felhívja a bírságolt személy figyelmét, hogy amennyiben meghatározott időn belül kifizeti a bírságot (ez általában 8 vagy 16 nap), akkor a büntetésnek csak a felét kell kifizetnie. Megtörténik, hogy a rossz nyelvi kommunikáció miatt honfitársaink ezt „egyezkedésként” (megvesztegetési próbálkozásként) értelmezik. A bírság befizetésének megtagadása esetén az igazoltató hatóság ideiglenesen bevonhatja a vezető és a gépkocsi (a tehergépkocsi és a rakomány) okmányait, amelyeket azonban az összeg befizetését követően azonnal visszaadnak. A konzulátusnak a hatályos jogszabályok értelmében kiszabott helyszíni bírságok mértékét és a szlovén hatóságok ezzel kapcsolatos döntését nem áll módjában befolyásolni. Ennek megfelelően a konzulátusnak nincs arra hatásköre, hogy egy éppen a helyszínen eljáró szlovén rendőrt felhívjon telefonon és egyezkedjen vele a büntetés nagyságáról vagy annak jogszerűségéről. Amennyiben bármilyen jellegű észrevétele van a megbírságolt magyar állampolgárnak, akkor utólag panasszal élhet az eljáró hatóságnál, alapszabályként a bírság kiszabásától számított 8 napon belül. A panasz továbbításában természetesen segítséget nyújt a konzulátus.