A részletes konzuli információkat itt érheti el, az alábbiakban néhány fontosabb információt kiemelünk azok számára, akik utaznak Szlovéniába vagy Szlovénián keresztül.

 

1. BELÉPÉS AZ ORSZÁGBA / HATÁRHELYZET

Szlovénia a schengeni övezet része, így alapesetben a magyar-szlovén határon nem kell külön ellenőrzésre számítani, ugyanakkor Szlovéniában mindenkinek kötelezően rendelkeznie kell személyazonosító okirattal. Magyar állampolgárok esetében ez lehet érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy fényképes kártya alakú ideiglenes személyazonosító igazolvány. Aki ezen okmányok valamelyikével nem rendelkezik, szabálysértési bírságra számíthat, amelynek összege akár 500€ is lehet. A kiskorúaknak szintén rendelkezniük kell az előbb említett okmányok valamelyikével. A magyar vezetői engedély Szlovéniában nem alkalmas személyazonosság igazolására.

2023. január 1.-én, Horvátország schengeni térséghez történő csatlakozásával, a szlovén-horvát határon megszűnt a határellenőrzés. A szlovén-horvát határhelyzetről szlovén/angol nyelven ez az oldal ad aktuális tájékoztatást, további információs lehetőségek: Útinform, +36 1 3362400 és a szlovén rendőrség honlapja

Az osztrák-szlovén határon az orsztrák hatóságok továbbra is ellenőrzést folytatnak. Ennek következtében a forgalmasabb időszakokban nagyobb sorokra lehet számítani a Karavankák alagútnál.

Szlovéniában továbbra is érvényben van az országban 3 napnál több időt tartózkodó személyek regisztrációjának kötelezettsége. Ennek értelmében, azoknak, akik 3 napnál többet tartózkodnak az országban a jogszabály értelmében regisztrálniuk kell a helyi rendőrségen (ez alól kivételt jelentenek a hivatalos szálláshelyek, akik elvégzik a regisztrációt). Az eljárás díjmentes.

2. Közlekedés

A sebességhatárok személyautók számára: 50 km/h (lakott területen), 90 km/h (lakott területen kívül), 110 km/h (gyorsforgalmi úton, ez kék színű autópálya táblával jelölve), 130 km/h (autópályán, zöld színű autópálya táblával jelölve). Néhány autópálya szakaszon 110km/h a sebességhatár (pld. A5 magyar határ-Maribor), az alagutakban pedig általában 100 km/h. A szlovén rendőrség rendszeresen méri a sebességet, az alagutakban pedig több helyen átlagsebességet is mérnek, amelyeknél már kisebb sebességtúllépést követően is postázzák a büntetést a gépjármű tulajdonosa részére.

A Szlovén Köztársaság területén minden személygépkocsi részére, belterületen is kötelező a nappali fényszóró, valamint minden rendelkezésre álló (első-hátsó) biztonsági öv használata. A szlovén jogszabályok értelmében tilos dohányozni olyan járműben, amelyben 18 év alatti személy is utazik.

2022. február 1-jétől kezdődően kizárólag – az online is megvásárolható – e-matricával vehetők igénybe a szlovén közutak. Az éves matricák – a korábbi fix tizennégy hónapos érvényességi idő helyett – a vásárló által megjelölt dátumtól kezdődően számított 365 napig érvényesek. Ugyanakkor a Szlovén Autópályakezelő (DARS) tanácsára kérjük a tisztelt állampolgárokat, hogy – a megnövekedett csalások bejelentése miatt –, az e-matricákat csak a DARS hivatalos webhelyéről, vagy benzinkutakon vásárolják meg a visszaélések elkerülése érdekében. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-matricához megadott rendszám helyességéért és a megfelelő díjkategória választásáért a vásárló felel! Az e-matricák érvényességét a magyarországihoz hasonló kamerás megfigyelőrendszerrel ellenőrzik.

További részleteket a DARS honlapján találhatnak.

Felhívjuk a Szlovéniába beutazók figyelmét arra, hogy még a szlovén határ átlépése előtt vásárolják meg a szlovéniai autópálya matricát. A matrica nélkül közlekedőkre 300-800 EUR büntetést róhatnak ki.

Teendők autó/kamion műszaki meghibásodása esetén 

Javasoljuk állampolgárainknak – legfőképpen a Celje és környékére utazóknak –, hogy amennyiben autójukkal, kamionukkal az autópályán, vagy annak valamely megállójában műszaki okok miatt kénytelenek megállni, a kiérkező szlovén autómentő által kiállított papírt azután írják alá, hogy maguk is meggyőződtek a műszaki hiba valódiságáról és a gépkocsi üzemképtelenségéről. Az autómentő általi elszállítást érintő esetleges vita esetén – indokolt és kivételes esetben – állampolgáraink a 112/113-as segélyhívón keresztül a szlovén rendőrséghez fordulhatnak, a helyszínen megvárva a rendőrségi intézkedést. Megjegyzés: azután, hogy aláírták az autómentő által adott papírt és kifizették az autómentő cég költségeit, panaszukat a továbbiakban már kizárólag jogi úton, polgári peres eljárás keretében tudják érvényesíteni.

A szlovén autópályákon az utóbbi időszakban többször előfordult, hogy a műszaki hibás autót/kamiont elvontató cég kirívó összeget kívánt elkérni a magyar autó/kamion vezetőjétől szolgáltatásáért, majd a járművet addig nem engedte útnak, amíg az összeget ki nem fizették. Ennek elkerülésére fontos, hogy csak a szlovén autópálya kezelő (DARS), illetve a vele szerződésben lévő szlovén autóklub (AMZS) által megbízott alvállalkozókra bízzuk a jármű elvontatását. A hivatalos alvállalkozók tarifái nem lehetnek magasabbak a DARS honlapján szereplő összegeknél, amelyekről itt lehet tájékozódni. Amennyiben magasabb a számla, úgy javasoljuk a DARS honlapján szereplő árakra való hivatkozást. Utólag is van lehetőség panaszt tenni a DARS-nál vagy az AMZS-nél a számla bemutatásával. Az autó/kamion vontatási ügyek kapcsán helyben tapasztalt súlyos jogsérelem esetén (azaz áru lefoglalása és/vagy fizikai személy szabad-mozgásának korlátozása esetén) javasolt a helyi rendőrség értesítése.

Műszaki hiba esetén az 1987-es telefonszámon lehet segítséget kérni az AMZS-től (kommunikációs nyelvként lehet használni az angolt és a németet, de van magyarul tudó munkatárs is).

Információ Szlovéniában személyszállítási szolgáltatást végzők számára

A Szlovéniába belépő külföldi személyfuvarozók (buszok, kisbuszok, stb.) utazási céljuktól függetlenül adózási kötelezettség alá esnek Szlovéniában. Az autóbuszt üzemeltetőnek (az utazás szervezőjétől függetlenül) szlovén adószámot kell kérnie és jelentést kell benyújtania a Szlovéniában/Szlovénián keresztül megtett fuvarokról, amelyek után adót kell fizetnie. További információ.

Információ fuvarozók részére

A 7.5 t-nál nehezebb járművek részére vasár és ünnepnapokon 8-21 óra között nem szabad közlekedni, de egyéb időszakos korlátozások is lehetségesek. Bővebb információ itt, illetve itt érhető el. 

Felhívjuk az országban 3.5 tonna feletti járművel közlekedők figyelmét arra, hogy 2018. április 1-jétől „DarsGo” néven bevezetésre kerül az elektronikus útdíjfizetés a szlovén gyorsforgalmi úthálózaton, egyúttal ettől az időponttól megszűnnek a jelenleg alkalmazott útdíjfizetési lehetőségek (bővebb információ: www.darsgo.si – magyar nyelven is!).

A 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművek elvontatása: 2019. április 1-től megváltoztak a 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek elvontatásának szabályai. Az elvontatást az autópályáróés a gyorsforgalmi utakról ezentúl kizárólag csak a szlovén autópályakezelő  DARS  alvállalkozó cégei végezhetik. Szem előtt kell tartani, hogy az autópálya-pihenők parkolói az autópályahálózat részét képezik, az innen történő elvontatást úgyszintén csak a DARS alvállalkozói végezhetik.

Az alvállalkozók listája és működésük területi felosztása itt tekinthető meg. A saját szervezésben vagy asszisztencia által történő elvontatást büntetik!

A törvény értelmében a meghibásodott, megsérült, elhagyott járműveket a leállósávról és az ún. segélyöblökről (muravidéki autópálya) legkésőbb két órán belül, az autópálya parkolóiból pedig 72 órán belül el kell távolítani.

A jármű elvontatása: a jármű elvontatása csak a DARS munkatársának jelenlétében történhet. Javasoljuk, hogy a visszaélések megelőzése érdekében erre fokozottan figyeljenek. Javasoljuk továbbá, hogy az arról szóló megállapodás is a DARS munkatársának jelenlétében szülessen meg, hogy a járművet hova vontassák, és csak az ilyen módon megszületett egyértelmű megállapodás után kerüljön aláírásra a vontatás megrendeléséről szóló papír. Amennyiben a gépjárművet nem haza, vagy nem valamely szervízbe viszik, az elvontatás általában a vontató cég legközelebbi védett parkolójába történik. A vontatás költségeit a helyszínen kell rendezni, az előszámla szerinti fizetés javasolt. A vontatócég a fizetés biztosítékaként feltartóztathatja a járművet és a rajta lévő árut.

Parkolókban várakozó meghibásodott járművek: az autópályahálózathoz tartozó parkolókban a teherautók és a kamionok legfeljebb 72 órát várakozhatnak. Kisebb meghibásodások esetén a parkolóban történő gépkocsijavítás megengedett. A parkolóból történő elvontatás esetén a DARS munkatársának jelen kell lennie, és egyedüő (és nem a vontató cég) dönthet arról, hogy a gépjármű megjavítható-e a parkolóban. A visszaélések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy amennyiben a vontatócég a DARS munkatársának jelenléte nélkül, illetve az Önök akarata ellenére kívánja elvontatni a járművet, ragaszkodjanak a DARS munkatársának jelenlétéhez.

Egyéb tudnivalók: az alvállalkozó vontatócégek járművein szerepelnie kell a DARS mágneses logójának, amelyen ez a felirat szerepel: „ Pogodbenik DARS, št. (az alvállalkozó száma)”. 

Az alvállalkozóknak a DARS által előírt árjegyzéket kell alkalmazniuk, amely itt tekinthető meg. Számlázási és egyéb visszaélések esetén a gp@dars.si e-mail címre lehet panaszt küldeni.

A gépjárművek meghibásodása, megsérülése és elhagyása esetén a 00 386 1 5188-518 (belföldről az 1970-es) telefonszámot kell hívni.

 

3. Szabálysértés/okmányok elvétele

Amennyiben Szlovéniában az intézkedő hatóság (rendőrség-policija, autópályakezelő-DARS, vám-carina) helyszíni bírságot szab ki, akkor az érvényben lévő jogszabályok értelmében joga van a bírságot meg nem fizető külföldi állampolgár okmányait elvenni, akinek ilyenkor egy büntetésről szóló értesítést ad át. Az okmányokat csak abban az esetben fogják visszaadni, ha büntetés befizetésre kerül. Amennyiben a megbírságolt személy nem ért egyet a büntetéssel, úgy 8 napon belül tud panaszt benyújtani. Az okmányok visszadásának feltétele a büntetés befizetése, így ez utóbbitól függetlenül benyújtható a panasz. A kiszabott bírság befizethető a helyszínen készpénzben, vagy a rendőrségen. Helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságoló szerv felhívja a bírságolt személy figyelmét, hogy amennyiben meghatározott időn belül kifizeti a bírságot (ez általában 8 vagy 16 nap), akkor a büntetésnek csak a felét kell kifizetnie, ez nem „egyezkedés”, erre a hivatalos szabályok adnak lehetőséget.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konzulátusnak nincs arra hatásköre, hogy egy éppen a helyszínen eljáró szlovén rendőrt felhívjon telefonon és egyezkedjen vele a büntetés nagyságáról vagy annak jogszerűségéről. Amennyiben bármilyen jellegű észrevétele van a megbírságolt magyar állampolgárnak, akkor utólag panasszal élhet az eljáró hatóságnál, amelynek továbbításában természetesen segítséget nyújtunk.

 

4. Szlovéniában túrázók figyelmébe

Szlovénia, mint alapvetően hegyvidéki ország kiváló lehetőségeket nyújt szabadidős sportokhoz (hegymászás, hegyi túrák, túra-kerékpározás, vadvízi túrák). Tekintettel azonban arra, hogy a külföldi turistákat érő balesetek, szerencsétlenségek nagy része felelőtlenségből, vagy a helyismeret hiányából fakadóan következik be, fokozottan kérjük az extrém sportok kedvelőit, hogy minden esetben körültekintően járjanak el, és csak jól szervezett túrákra, kellő helyi ismerettel rendelkező, szakszerű túravezető irányításával induljanak el.

A külföldiek körében történt balesetek és szerencsétlenségek oka gyakran az, hogy a túrázók nem rendelkeznek pontos helyismerettel és információval a kijelölt útvonalról, úti célról, nem ismerik a környéket. Gyakori probléma, hogy a nyári időszakban sokan könnyű ruházatban (bakancs nélkül, papucsban, vagy szandálban), megfelelő felszerelés nélkül indulnak el. Nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjék az időjárás-előrejelzést és a különböző veszélyjelzéseket, különösen, ha valaki a Triglavra indul. 1500-2000 m felett nagyon gyorsan változhat a hőmérséklet és az időjárás. Az elmúlt időszakban több természeti katasztrófa pusztított a Júliai-Alpokban, amely teljes útszakaszokat zárt le vagy mosott el. Kiemelten fontos, hogy megfelelő tájékozódó felszerelést vigyenek magukkal a túrázók, iránytűt, térképet, lehetőség szerint GPS-t, amellyel helyzetük is pontosan meghatározható szerencsétlenség esetén. A menedékházakban javasolt bejegyezni az indulás pontját és az úti célt, hiszen szerencsétlenség esetén ez lényegesen lerövidítheti a keresés idejét és megkönnyítheti a mentést.

A szlovén hegyimentők honlapja itt érhető el.

Kérjük, hogy a magashegyi túrákra alaposan készüljenek fel, a szükséges felszerelés hiányában ne induljanak el és az út előtt tájékozódjanak, hogy jégcsákányra, hágóvasra, biztosító eszközökre szükség van-e. A Szlovén Alpinista Szövetség fokozottan felhívja a figyelmet a fizikai felkészültség, illetve a mentális kondíció fontosságára is.

 

Aktualizálva 2024.01.31.