Köldökzsinór Program tájékoztató füzet 

 

Az anyasági támogatás iránti kérelmek, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM – ún. „babakötvény”) iránti kérelmek 2018. január 1-től a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken is kezdeményezhetők a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára az alábbiak szerint.

A kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, az eljárás díjmentes.

 

Anyasági támogatás

 

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege (2018-ban) 64.125 forint, ikergyermek esetén gyermekenként 85.500 forint. Jellege szerint ún. „kelengyepénz", amely az újszülött gyermekre tekintettel jár.

A támogatást a magyar származású vagy magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya/örökbefogadó szülő/gyám - állampolgárságától függetlenül - igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A kérelmet az édesanya a magyar állampolgárságú, hazailag anyakönyvezett (vagyis külföldön született) gyermekek esetében akkor is benyújthatja, ha a születés hazai anyakönyvezése még folyamatban van. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá a fentieken túl az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Amennyiben több mint hat hónap telt el a születés óta, úgy igazolási kérelem beadásának van helye. Jogszabály alapján az igazolási kérelemben az esetleges akadályoztatás tényéről kell nyilatkozni, az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, ugyanakkor ha a gyermek születésétől számítva 1 év már eltelt, úgy igazolási kérelem sem adható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem elbírálásában, kiutalásában a konzul nem játszik szerepet, kizárólag a kérelem átvételénél és továbbításánál működik közre.

A kérelem postai úton is beküldhető (cím: Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.), illetve ügyfélkapun keresztül is benyújtható. Felhívjuk tisztelt állampolgáraink figyelmét arra, hogy 2023. június 30-tól megváltozott az anyasági támogatás és a FÉTÁM kérelmek elektronikus benyújtásának módja. A korábban az Államkincstár honlapján található e-ügyfél rendszer helyett a kérelmek az ügyfélkapun keresztül, a www.magyarorszag.hu oldalon nyújthatók be:

 

FÉTÁM (Fiatalok Életkezdési Támogatása - ún. „Babakötvény"), Start-számla

 

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri, 42.500 forint támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni.

 

A kérelmek benyújtása a Nagykövetségen

 

Magyar állampolgárságú, már anyakönyvezett gyermek esetén a gyermek magyar, személyazonosításra alkalmas igazolványának (ESZIG/SZIG vagy ennek hiányában Útlevél), valamint a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosításra alkalmas igazolványát is be kell mutatni. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá a fentieken túl az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható Ha azt a szülő vagy hozzátartozó kezdeményezi, az életkezdési letéti számlán elhelyezett egyszeri életkezdési támogatás átkerül a gyermek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlára, amelyre a szülő és más hozzátartozó további összegeket fizethet be. A befizetések után állami kamattámogatás jár, amelynek mértéke az éves szülői és hozzátartozói befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. A Start-számlán lévő megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. Start-számla nyitható továbbá a 2017. július 1. napját megelőzően született, ezért egyszeri életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére is, 25.000 forint kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben jogosult a Startszámla megnyitásával járó egyéb kedvezményekre. A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Start számla külképviseleten keresztül nem igényelhető! Magyarország határaihoz közel több mint 80 államkincstári ügyfélszolgálat működik, ahol a FÉTÁM-hoz kapcsolódóan Start számlát lehet nyitni.