Naše veleposlaništvo namenja veliko pozornost spodbujanju madžarsko-slovenskih gospodarskih stikov. Pri tem dajemo še poseben poudarek vzdrževanju stikov s madžarskimi poslovneži, ki živijo in delajo v Sloveniji, ter stalnemu iskanju novih priložnosti za sodelovanje.

S tem namenom smo obudili Madžarski poslovni klub, ki je pred časom že uspešno deloval, in ob upoštevanju trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa 18. novembra 2021 organizirali prvo neformalno srečanje na rezidenci našega veleposlaništva. Na prireditvi smo se z madžarskimi predstavniki vodilnih bančnih, zavarovalniških, logističnih in trgovskih podjetij med drugim pogovarjali o trenutni gospodarski situaciji v Sloveniji in o možnostih za nadaljnji razvoj sodelovanja.