Veleposlanik Andor Dávid je 26. maja 2022 v spremstvu generalnega konzula v Lendavi Lászla Máthéta obiskal narodnostno mešane občine v Prekmurju (Lendava/Lendva, Dobrovnik/Dobronak, Moravske Toplice, Hodoš/Hodos, Šalovci), kjer se je sestal s predsedniki lokalnih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti, s katerimi se je pogovarjal o položaju madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Obe narodni skupnosti, madžarska v Sloveniji in slovenska na Madžarskem, sta temelj dobrososedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Madžarsko in bosta to ostali tudi v prihodnjem mandatu madžarske in slovenske vlade.

Iskrena hvala Judit Vida Törnár, Edit Varga, Zsuzsi Vugrinec, Silviji Roman in Dušanu Orbanu za njihov prisrčen sprejem!