Gábor Bakos, II. sekretar na Veleposlaništvu Madžarske v Ljubljani, se je 9. oktobra 2021 udeležil madžarsko-slovenske dvojezične maše in slovesnosti v spomin na žrtve prve svetovne vojne, ki sta v organizaciji Viteškega redu sv. Jurija in Društva GRÁDICS iz madžarskega Sombotela potekali v cerkvi sv. Martina v Kostanjevici na Krasu, ki je skupaj z okolico za Madžare eden od najpomembnejših spominskih krajev v Sloveniji.

V stavbi tamkajšnje šole je pod poveljstvom nadvojvode Jožefa delovalo terensko poveljništvo VII. avstro-ogrskega korpusa, ki je 5. avgusta 1916 utrpelo hud minometni napad italijanske vojske. Severno od Kostanjevice na Krasu je ležal vojaški tabor Segeti, ki je služil kot počivališče vojaških enot, ki so se borile na Doberdobu.

(Fotografija: András Fülöp/Društvo GRÁDICS)