Veleposlanica gospa Edit Szilágyiné Bátorfi se je 18. septembra 2017 udeležila otvoritvene prireditve projekta "Iron Curtain Cycling – izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo obmejnega območja, ki ga je razdvojila železna zavesa", ki bo financiran s sredstvi programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014–2020. Prireditev, ki jo je organizirala Županijska samouprava županije Zala, je potekala v hotelu Thermal Hotel Balance, v Lentiju.