Madžarski umetniki so se skupaj z umetniki iz dvanajstih drugih držav med 15. in 21. aprilom 2018 že drugič udeležili umetniške rezidence »Art Circle – Art Embassy« v Goriških Brdih. Letos so Madžarsko zastopali slikarji Ágnes Bödő, Clementina Boga in Ábel Szabó.

V okviru rezidence je madžarska veleposlanica Edit Szilágyiné Bátorfi odprla tudi madžarsko umetniško ambasado. Otvoritev je bila 18. aprila 2018 v Vinarstvu Baša v Dornberku. 20. aprila 2018 pa se je v Vili Vipolže v Dobrovem odprla razstava del umetnikov, ki so se udeležili rezidence. Odprla sta jo slovenski minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, v imenu veleposlaništev vseh sodelujočih držav pa tudi madžarska veleposlanica. Veleposlanica je v svojem govoru poudarila, da nam likovna umetnost omogoča predstavitev naših kulturnih vrednot brez jezikovnih omejitev, da z njeno pomočjo drug drugega bolje razumemo in da nam daje priložnost za odprt dialog, skozi katerega lahko poiščemo rešitve za težave, s katerimi se soočamo.