Veleposlanik Andor Dávid je 31. avgusta 2021 sprejel študente budimpeške Andrássyjeve univerze, ki so v okviru študijske ekskurzije, ki jo je organiziral Heinrich Kreft, nekdanji nemški veleposlanik v Luksemburgu in predstojnik oddelka za diplomacijo na univerzi, obiskali Ljubljano. Veleposlanik je imel v prostorih Lisztovega inštituta za študente predavanje o madžarsko-slovenskih odnosih in pomembnejših področjih čezmejnega sodelovanja.