Madžarska bo med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2018 že petič predsedovala Višegrajski skupini. V zadnjih letih postaja sodelovanje višegrajskih držav, ki temelji na vzajemnem zaupanju, fleksibilnosti, skupnih tradicijah, vrednotah in interesih, vse bolj pomembno. V preteklih 26 letih je skupina V4 aktivno zastopala skupne regionalne interese, od leta 2004 dalje tudi znotraj Evropske unije, ter s svojimi gospodarskimi dosežki, spodbujanjem medsebojne povezanosti, podporo sosednji zahodno-balkanski regiji in vzhodnemu partnerstvu, pa tudi s svojim odgovornim odzivom na migracijsko krizo, ki je v Evropi dosegla razsežnosti brez primere, prispevala k blaginji in stabilnosti te celine. Višegrajska skupina bo v Evropi tudi v prihodnje zagovarjala stabilnost in rast ter si kot enakovredna partnerica na legitimen način prizadevala prispevati k dialogu o prihodnosti Evropske unije.

Madžarsko predsedovanje skupini V4 se osredotoča na vprašanja, pri katerih lahko Višegrajska skupina doseže oprijemljive rezultate in ponudi dodano vrednost. Prednostne naloge predsedovanja zajemajo različna področja, od politik EU do mednarodnih zadev, in so razdeljene v naslednje tematske sklope:   

1. evropski Višegrad

2. regionalni Višegrad

3. digitalni Višegrad

4. globalni Višegrad.

Moto madžarskega predsedovanja, »V4 povezuje«, odraža vrsto pozitivnih učinkov, ki jih ima višegrajsko sodelovanje na politično, gospodarsko in kulturno povezovanje vseh štirih, držav, ki so vključene v skupino. Obenem se nanaša tudi na najpomembnejši prednostni nalogi madžarskega predsedovanja, to sta izboljšanje regionalnih energetskih in prometnih povezav ter prizadevanje za regijo, pripravljeno na inovacije in digitalno dobo. Za madžarsko predsedovanje je poleg tega izredno pomembna tudi zavezanost razvoju dialoga, krepitvi zaupanja in sodelovanja med Višegrajsko skupino in drugimi partnerji znotraj EU in po svetu. Skupina V4 na vključujoč in odprt način povezuje države, vlade, ljudi, ideje in vrednote. Višegrajska skupina je odločena, da bo s povezanostjo v širšem pomenu besede prispevala k skupnem iskanju odgovorov na izzive, s katerimi se sooča ne le višegrajska, temveč tudi širša evropska regija.   

Program madžarskega predsedovanja Višegrajski skupini je dostopen na tej povezavi. Za uradno spletno stran predsedovanja pa kliknite tu