Dr. Márta Mátrai, namestnica predsednika Državnega zbora Madžarske, se je skupaj s sodelavci Direktorata za zunanje odnose Državnega zbora Madžarske udeležila konference predsednikov parlamentov držav članic EU, ki je med 28. in 29. marcem 2022 potekala na Brdu pri Kranju.

Med konferenco se je namestnica predsednika DZ sestala na dvostranskih pogovorih z Eliane Tillieux in Stephanie D’Hose, predsednicama spodnjega in zgornjega doma belgijskega parlamenta.